Bông Hồng Cài Áo - Nhạc: Phạm Thế Mỹ -Lời Thơ: Thiền Sư Nhất Hạnh