Giọt Lệ Đài Trang - Châu Kỳ

Giot Le Dai Trang

 

Chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn  yêu thích độc tấu nhạc vàng tác phẫm nỗi tiếng của  Nhạc Sĩ Châu Kỳ  " Giọt Lệ Đài Trang " . Thầy Lê Vinh Quang công phu soạn lại cho thích hợp độc tấu guitar và quay video hướng dẫn đầy đủ chi tiết cho các bạn tập luyện dễ dàng và độc tấu nghệ thuật . Mời các bạn ủng hộ cho thầy Quang.

BQT.

Nghe Demo

Xem Video Demo

Sắp Có Bài Tập Sơ Cấp

Sắp Có Bài Tập Trung Cấp

 

Mua Bài Tập Cao Cấp

$15.00

Danh Mục Bài Tập