Kiếp Nào Có Yêu Nhau - Phạm Duy

Comments

No Avatar
lieule on Wed, 09/11/2013 - 04:56

Quá hây thầy ơi, nghe mà nước mắt rơi .
Nếu thầy có rảnh thầy làm video da.y cách mốc Ring, cách mà trông bài nàY "Kiếp nào có yeu nhau" tiếng nghe như là đàn Mandolin . em thấy thầy mốc Ring trong 1 số bài  nghe quá hây
Cảm ơn thầy nhiều