Nó và Tôi - Song Ngọc & Hòai Linh

Để tưởng nhớ bạn bè tôi...

LVQ