Nửa Hồn Thương Đau - Thanh Tâm Tuyền & Phạm Đình Chương