Chuyến Tàu Hoàng Hôn - Minh Kỳ & Hoài Linh - CC (version 2)

       

Hướng dẫn cách mua:

Chuyến Tàu Hoàng Hôn - Minh Kỳ & Hoài Linh - CC

Bài tập soạn riêng cho trình độ CC

Trọn gói gồm có:

  Files=285MB ( 2 links) Biên sọan lại Dec 2012
   1-  Bài gpx dạng Guitar Pro 6 ( Cần có software Guitar Pro 6 để mở)
   2-  Bài PDF để in ra
    3- Bài MP3 để nghe
    4- Bài Video hướng dẫn phần đoạn dạo nhạc
    5- Bài Video hướng dẫn phần đoạn đầu
    6- Bài Video hướng dẫn phần đoạn điệp khúc
    7- Bài Video hướng dẫn đọan cuối và  khúc dạo kết nhạc
    8- Bài Video demo để học viên nhìn theo và thực tập tòan bài tập
Sau khi bạn đã tải bài tập về, bấm vào tên của bài tập ,
sau đó bấm install để tự giải nén.

Mã giải nén: guitarlevinhquang.com

Chúng tôi bán bài độc tấu này là $15 USD nhằm giúp đỡ thầy Lê Vinh Quang trong tuổi hưu dưỡng.

Mong các bạn ủng hộ cho thầy Quang.

Nếu bạn cần sự hướng dẫn thêm trong khi luyện tập, xin vui lòng liên lạc với thầy Quang tại trang mạng này.

BQT

 

Media: 
Title: ChuyenTauHoangHon-CC
Purchase ChuyenTauHoangHon-CC