Lưu Bút Ngày Xanh - Thanh Sơn

Luu But Ngay Xanh

Nhạc phẩm Lưu Bút Ngày Xanh đã được nhiều người yêu mến qua nhiều thế hệ do cố  nhạc sĩ tài hoa Thanh Sơn của nền nhạc vàng Việt Nam sáng tác.

Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn mến mộ nhạc phẩm này qua tiếng đàn guitar của thầy Lê Vinh Quang.

Ban Quản Trị

 

Nghe Demo

Xem Video Demo

Mua Bài Tập Sơ Cấp

$5.00 USD

Sắp có Bài Tập Trung Cấp

 

 Mua Bài Tập Cao Cấp

$15.00 USD

Danh Mục Bài Tập

Comments

No Avatar
zhiqiang on Fri, 06/07/2013 - 18:22

Tiếng đàn nghe thật hay!
Con sẽ cố gắng để đàn được như vậy!