Một Chuyến Bay Đêm - Song Ngọc & Hòai Linh (làm lại)

Comments

No Avatar
thieubach1234 on Sat, 06/22/2013 - 00:55

ôi nghe thầy đàn không biết bao giờ em mới đàn được như thầy đây , em đang tập luyện những bài thầy giảng .cũng có chỗ dễ  và chỗ khó .chỗ khó là tay gảy vẫn nhầm dây  đàn .vì không có ki hiệu ngón gảy ,nên phải tự mò .và tự tập nên nhiều lúc thấy khó nhưng khi nghe thầy đàn lại thấy mê nên  em quyết tập cho bằng được ,chúc thầy có một sức khỏe dồi dào để truyền thụ guitar cho bọn em .gía mà có nhiều người như thầy  thì cuộc sống này hay biết nhường nào .

No Avatar
Quanglqd on Sat, 06/22/2013 - 17:24

Cảm ơn em đã khích lệ. Có nhiều người nghe thầy đàn, họ cũng thích, nhưng khi nghe thầy trình bày về quá trình gian khổ để tập luyện, nhất là thời gian, thì họ đã bỏ đi vì không đủ kiên nhẫn. Biết làm sao, không thể vài ba tháng hoặc 1 năm mà được. Em phải học từ căn bản của guitảr cổ điển ít nhất 1 năm (ngày 2-3 tiếng) rồi sau đó “quẹo” qua hướng của thầy, dùng kỹ thuật của cổ điển để chơi nhạc mới. Thầy cũng muốn có sức khỏe lâu dài nhưng “Trời kêu ai nấy dạ” thôi