Bảng Chia Lớp

 

Lớp
Tên gọi
Khả năng
Điều kiện để
lên lớp kế tiếp
A1
Mới bắt đầu
(Beginner)
·       biết nhìn bài nhạc đọc đúng tên nốt và biết vị trí của nốt đó trên cần đàn
·       Có thể nhìn bài nhạc mà đàn từng nốt một, chưa đúng nhịp
·       Tay phải đàn bằng 4 ngón: cái, trỏ, giữa, áp út (không dùng miếng gảy (pick))
(Quay video) tự đàn “Bài tập: Để tập đọc nốt nhạc ở thế tay thứ nhất” (sách Carulli, trang16, 17,18, 19, 20 – sách tiếng Việt, xuất bản ở Vietnam).
A2
Mới tập
(Starter)
·         Nhìn bài nhạc, đánh từng nốt một, đúng nhịp (đúng trường độ các nốt)
·         Tay phải đàn bằng 4 ngón: cái, trỏ, giữa, áp út (không dùng miếng gảy (pick))
(Quay video) tự đàn các bài “hợp âm rải 3 nốt, 4 nốt, 6 nốt…” (sách Carulli, trang 22, 23, 24, 25 – sách đã dẫn).
A3
Căn bản
(Basic)
Đàn được bài có hợp âm (đánh 2, 3 nốt cùng lúc), ví dụ đàn thuần thục bài 1 đến 6 sách Carulli
Đàn được theo bài nhạc soạn bằng Guitar Pro (nhìn trên màn hình máy tính)
 
(Quay video) tự đàn các bài “bài 4, bài 5, bài 6” (sách Carulli, trang 29, 30 – sách đã dẫn).
B1
Trung cấp 1
(Intermediate 1)
Sử dụng tương đối thành thạo Guitar Pro (để tập các bài do Thầy LVQ soạn)
đàn thuần thục bài 7 đến 19 sách Carulli
(tự nguyện) dạy lại cho lớp A1 (chỉ dẫn cho học viên lớp này qua email, chat,…)
 
(Quay video) tự đàn các bài “bài 7, bài 9, bài 18” (sách Carulli, trang 32-33, 34, 43-44 – sách đã dẫn).
(Quay video) đàn 1 bài của Thầy LVQ soạn (sau khi gửi video, Thầy LVQ sẽ chỉ định bài, sau đó tập trong 1 tuần)
B2
Trung cấp 2
(Intermediate 2)
Sử dụng tương đối thành thạo Guitar Pro (để tập các bài do Thầy LVQ soạn)
đàn thuần thục bài 20 đến 40 sách Carulli
Biết viết lại nhạc trên Guitar Pro
(tự nguyện) dạy lại cho lớp A2, A3 (chỉ dẫn cho học viên lớp này qua email, chat,…)
(Quay video) tự đàn các bài “bài 30, bài 31, bài 40” (sách Carulli, trang 55, 56, 69 – sách đã dẫn).
(Quay video) đàn 1 bài của Thầy LVQ soạn (sau khi gửi video, Thầy LVQ sẽ chỉ định bài, sau đó tập trong 1 tuần)
C
Cao cấp
(Advanced)
Sử dụng tương đối thành thạo Guitar Pro (để tập các bài do Thầy LVQ soạn)
đàn thuần thục phần còn lại của sách Carulli
(tự nguyện) làm trợ giáo , dạy lại cho lớp B1, B2 (chỉ dẫn cho học viên lớp này qua email, chat,…)

Có khả năng soạn nhạc (theo ý mình)

được công nhận “Trợ giáo (tự nguyện) :
(Quay video) để biểu diễn cho lớp học ( nhạc tự soạn hoặc các bài cuối sách Carulli (6 études))

Soạn

vài bài nhạc vàng theo ý mình, post vào trang web
 

Chúc các bạn học online vui vẻ và sớm thành công

Thân mến

BQT