Video Hướng dẫn về việc chia lớp học

Các bạn nên coi phần video hướng dẫn cách chia lớp của thầy Quang. Bạn sẽ hiểu rõ hơn về khả năng của mình và nên chọn ở trình độ nào để học cho hiệu quả.

Bảng chia lớp