Bản Thân

Tên họ: Lê Vinh Quang, sinh năm 1952
Học vấn: Cao học Vật Lý, Đại Học Khoa Học Saigon 1975
Nghề nghiệp: dạy Vật Lý Trung học từ 1975 đến 2012
Hiện
về hưu và sinh sống tại Nha Trang, Việt Nam
Địa chỉ : 32B7 Hàn Thuyên, Nha Trang
Ham thích: IT, nhiếp ảnh, guitar, Vật Lý, đọc sách

 

 

Le Vinh Quang