Hướng dẫn cách mua bài nhạc

  1. Vào menu LVQ shop > chọn Bài Tập Hướng Dẫn - Full Lessons
  1. Bấm vào View Detail / Xem chi tiết - trong danh mục của bài nhạc bạn chọn
  1. Bấm "Buy now"  ở phía dưới bài nhạc để mua (Paypal logo)
Sẻ thấy
Bài bạn chọn đã được bỏ vào giỏ hàng (added)
  1. Bấm vào Checkout / Trả Ngân phí
        5.  Bấm vào  Continue  để trả ngân phí
          
7- Sẽ thấy form trả ngân phí bằng paypal hoặc Visa & Master Cards.
8. Các bạn ở Việt Nam nếu chưa quen sử dụng  Paypal , có thể chuyển tiền vào tài khoản ATM của thầy Lê Vinh Quang tại Việt Nam như sau :

                  Chủ tài khoản: Lê Vinh Quang

                  TK số  006 100 101 4209

                  Ngân hàng VIETCOMBANK chi nhánh Nha Trang

Sau đó Email đến thầy Lê Vinh Quang:        levinh_quang2007@yahoo.com

Cảm ơn sự ủng hộ của bạn.

BQT