Hỗ Trợ Trang web

Quí vị nào có lòng giúp đỡ trang web Guitar Nhạc Vàng Lê Vinh Quang để duy trì sự hoạt động và có kinh phí cho các nhu cầu họat động online tích cực hơn, xin qúi vị gửi vào tài khoản paypal của trang web.

Xin chân thành cám ơn nghĩa cử đẹp của quí vị. Chúng tôi sẽ cố gắng truyền bá kỹ thuật trình diễn Độc Tấu Guitar Nhạc Vàng cho mọi người mến mộ khắp nơi trong khả năng cho phép.

Lê Vinh Quang

 

 

 paypal