Bài Tập Rừng Lá Thấp

Rừng Lá Thấp - Trần Thiện Thanh
Sheet / tab  cho dạo đàn (Intro) & phần 1
Bạn nào học xong phần 1 này, gởi email đến Thầy  Lê Vinh Quang hoặc BQT để được nhận tiếp phần 2.
*** Phần video của phần 1 sẽ được upload lên trong nay mai.
 
BQT

Tải 2 bài tập bên dưới về để học
Bài dạng .PDF để in ra đọc, bài dạng .gpx thì dùng Guitar Pro 6 để mở và tập đàn theo
( Cách tải về máy: chỉ con trỏ vào, bấm chuột phải vào chọn (IE) Save Target As... (Firefox) Save Link As...)
 

Attachment: