Term of Services

Guitar Le Vinh Quang provides an online  semi classical guitar lessons services, (referred to hereafter as "the Service") subject to the following Terms of Service.
We make various services available on this site including, but not limited to, free lessons, demo lessons, and paid lessons. You are responsible for providing, at your own expense, all equipment necessary to use the services, including a computer, modem, and Internet access (including payment of all fees associated with such access).

We reserve the sole right to either modify or discontinue the site, including any of the site's features, at any time with or without notice to you. We will not be liable to you or any third party should we exercise such right. Any new features that augment or enhance the then-current services on this site shall also be subject to these Terms of Service.

By accepting these Terms of Service, you acknowledge and agree that all content presented to you on this site is protected by copyrights, trademarks, service marks, patents or other proprietary rights and laws, and is the sole property of LeVinhQuang and/or its Affiliates. You are only permitted to use the content as expressly authorized by us or the specific content provider. Your purchased copy made for personal use only, you may not copy, reproduce, modify, republish, upload, post, transmit, or distribute any material or information from this site in any form or by any means without prior written permission from us or the specific content provider, and you are solely responsible for obtaining permission before reusing any copyrighted material that is available on this site. Any unauthorized use of the materials appearing on this site may violate copyright, trademark and other applicable laws and could result in criminal or civil penalties.

Điều Lệ

Guitar Lê Vinh Quang hướng dẫn cách độc tấu guitar theo phong cách bán cổ điển . Chúng tôi phổ biến các bài tập trên hệ thống mạng toàn cầu nhiều bài tập miễn phí, bài tập giới thiệu và cả những bài tập có lệ phí. Người sử dụng trang mạng www.guitarlevinhquang.com cần phải có những phương tiện truy cập và phải trả các chi phí cho việc truy cập.

Chúng tôi giữ quyền thay đổi nội dung trang mạng, các tài nguyên trong trang mạng, và ngay cả việc đóng trang mạng trong bất kỳ lúc nào mà không phải thông báo đến người truy cập. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những đường dẫn của các trang mạng khác được đăng tải.

Khi chấp thuận những điều khoản này, bạn đã hiểu rõ và đồng ý tất cả những dữ liệu bạn tìm thấy trong trang mạng đều được bảo vệ tác quyền bởi luật pháp hiện hành, và những bài tập trong trang mạng thuộc về tác quyền của thầy Lê Vinh Quang. Bạn được quyền sử dụng cho cá nhân. Khi mua bài tập, bạn cũng chỉ nên giữ và sử dụng cho riêng mình, không nên tạo bản sao chép, sửa đổi, hoặc phát tán trên mạng. Việc này sẽ tạo ra sự lao tâm tổn trí cho thầy Lê Vinh Quang đưa thầy đến một ngõ cụt của tuổi hưu dưỡng.

Xin cám ơn các bạn đã ủng hộ thầy Lê Vinh Quang